Szczegółowe informacje

           W tej zakładce znajdziecie Państwo ogólne informacje o Nowym Jorku, takie jak; geografia miasta, klimat, demografia, przestępczość, polityka, gospodarka miasta, turystyka i zabytki, transport oraz sport.